Vilkår for bruk

Oppdatert

Takk for at du besøker 2spyware. Vennligst les denne informasjonen nøye før du bruker nettstedet. Ved å bruke nettstedet og/eller laste ned programvare som tilbys der indikerer du at du godtar disse bruksvilkårene. Dersom du ikke samtykker i disse, bes du om å slutte å bruke dette nettstedet.

Begrepene «viruset.no», «tjeneste», «nettsted», «vi», «oss» viser til nettstedets eier, mens «du» viser til brukeren av nettstedet.

  1. viruset.no er et offentlig tilgjengelig nettsted som har som mål å bekjempe spyware. Det er et informativt nettsted som tilbyr den beste informasjonstjenesten kostnadsfritt til medlemmer og ikke-medlemmer på nettstedet. Nettstedet inkluderer en database over parasitter, nyheter tilknyttet nettsikkerhet og spyware, programvare utviklet for å fjerne spyware, filer tilknyttet personlig sikkerhet, personvern og/eller spyware og en «Spør oss»-seksjon.
  2. Nettstedet kan være affiliert med produkter det anbefaler. Noen av disse produktene (antispyware-programmer, antivirus, optimatorer osv.) må betales for. Vi kan få affiliert kommisjon når våre besøkende kjøper noen av produktene som anbefales av oss på viruset.no. Alle disse er legitime programmer som har blitt testet før de er lagt til siden. Når du laster ned programvare fra viruset.no påtar du deg imidlertid all risiko. Nettstedet tar ikke ansvar for nøyaktigheten eller funksjonaliteten til anbefalte programmer.
  3. viruset.no og dets affilierte parter gjennomgår eller overvåker ikke nettsidene lenket til tjenesten eller fra publiserte rettelser, endringer, beskrivelser eller kommentarer på dette nettstedet. Ved klikk på lenker fra viruset.no anerkjenner brukeren at viruset.no ikke er ansvarlig for nøyaktigheten eller innholdet i disse lenkene.
  4. Besøkende kan publisere kommentarer og tilbakemeldinger til viruset.no og dets affilierte parter. Du samtykker i ikke å publisere eller overføre opphavsbeskyttet, ulovlig, skadelig, truende, krenkende, ærekrenkende, vulgær, slibrig, spottende, hatefull, rasistisk, etnisk eller ellers støtende materiale av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, materiale som oppfordrer oppførsel som utgjør en kriminell handling, krenker rettighetene til andre eller ellers er et brudd på gjeldende lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov.
  5. Publisering av opphavsbeskyttet materiale er ikke tillatt, og kommentarene, rettingene, endringene og beskrivelsene dine blir fjernet fra dette nettstedet. viruset.no og dets affilierte parter forbeholder seg retten til å etter eget skjønn redigere, unnlate å publisere eller fjerne innsendt materiale eller publisert materiale i kommentarer eller innlegg. viruset.no og dets affilierte parter forbeholder seg retten til å etter eget skjønn nekte tilgang til nettstedet som tilbys allmennheten. Uautorisert og ulovlig bruk av nettstedet kan føre til krav om skadeerstatning.
  6. Bruk av tjenesten og nettstedet skjer på egen risiko. HVERKEN VIRUSET.NO ELLER NOEN AFFILIERT PART ER ANSVARLIG OVENFOR DEG ELLER NOEN ANDRE FOR ETHVERT TAP ELLER ENHVER DIREKTE, UDIREKTE, TILFELDIG, INDIREKTE, SPESIELL, STRAFFBAR ELLER LIGNENDE SKADE SOM OPPSTÅR AV DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV, ELLER DIN MANGLENDE EVNE TIL Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE, TJENESTEN OG NETTSTEDET OG INFORMASJONEN SOM ER TILGJENGELIG I TJENESTEN OG NETTSIDENE ELLER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV HANDLINGER UTFØRT SOM RESPONS TIL ELLER SOM ET RESULTAT AV INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG I TJENESTEN OG NETTSTEDET. DU FRASIER DEG VED DETTE ETHVERT KRAV MOT VIRUSET.NO OG DETS DATTERSELSKAP, ENHETER, AFFILIERTE PARTER, AGENTER OG REPRESENTANTER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV DIN BRUK AV TJENESTEN OG NETTSTEDET OG INFORMASJONEN SOM ER TILGJENGELIG VIA DISSE.
  7. Enhver kommentar, rettelse eller endring du publiserer eller sender til tjenesten og/eller nettstedet er, og blir behandlet som, ikke-konfidensiell og offentlig. Du påtar deg fullt ansvar for alt du publiserer eller sender inn, og gir viruset.no og dets affilierte parter rettigheten til å redigere, kopiere, publisere og distribuere all informasjon eller innhold du publiserer eller sender inn for ethvert formål.
  8. Som besøkende hos viruset.no kan du motta regelmessige e-postoppdateringer og sporadiske e-poster fra administratorene. Du kan bli informert om nye funksjoner og forbedringer. Vi prøver å begrense e-postkontakt fra systemadministratorene så langt det lar seg gjøre. Når en e-post blir returnert på grunn av at e-postadressen er ugyldig vil vi forsøke å finne den riktige adressen fra lenkede nettsider, og dersom dette mislykkes blir informasjon din deaktivert.
  9. Denne brukeravtalen og eventuelle tvister som oppstår av eller tilknyttet tjenesten og nettstedet skal reguleres av, og fortolkes og håndheves i henhold til, litauiske lover. Ved å bruke eller publisere til dette nettstedet erklærer du ditt samtykke til, uten begrensing, gjeldende vilkår opplistet i denne avtalen.
  10. Brudd på disse bruksvilkårene vi forårsake avsluttet tilgang til nettstedet og fjerning av publisert informasjon. Enhver tvist som oppstår fra bruk av 2-spyware blir regulert av rettsinstansene i Litauen.

Du kan lese mer om 2spyware-prosjektet i Om oss. Vilkår for bruk, Ansvarsfraskrivelse og Offentliggjøring er tilgjengelig her. Dersom du har spørsmål kan du nå oss via Kontakt oss.