Ansvarsfraskrivelse

Oppdatert

Tjenesten og nettstedet inneholder informasjon, faktaopplysninger og kommentarer fra ulike individer og organisasjoner. Tjenesten og siden tilbys som den er, UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, hverken uttrykt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, produktgaranti eller garanti for salgbarhet eller anvendbarhet til et spesifikt formål, annet en garantiene som er pålagt av og som ikke kan ekskluderes, begrenses eller endres i henhold til lovverket som gjelder for nettstedets avtale.

Selv om vi gjør vårt beste for å tilby oppdatert og korrekt informasjon gir hverken 2spyware eller affilierte parter noen form for garanti, uttrykt eller implisitt, om fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, anvendbarhet eller tilgjengelighet når det gjelder nettstedet eller informasjonen, produktene eller tjenestene som beskrives på nettstedet.

All informasjon brukes derfor strengt PÅ EGEN RISIKO. Vi vil ikke under noen omstendighet være ansvarlige for eventuelle tap eller skade inkludert, uten begrensninger, indirekte eller direkte tap eller skade, eller eventuelt tap eller skade som oppstår på grunn av tap av data eller fortjeneste som oppstår fra eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet.

Via dette nettstedet kan du besøke andre nettsider som er utenfor 2spyware sin kontroll. Vi har ingen kontroll over innholdet eller omfanget av disse nettstedene, så dette skjer PÅ EGEN RISIKO.

Vi gjør vårt beste for å sørge for at nettstedet er oppegående og velfungerende. 2spyware tar imidlertid INGEN ANSVAR og er ikke ansvarlig dersom nettstedet er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer som er utenfor vår kontroll.

Du kan lese mer om 2spyware-prosjektet i Om oss. Personvernerklæring, Vilkår for bruk og Ansvarsfraskrivelse er tilgjengelig her. Dersom du har spørsmål kan du nå oss via Kontakt oss.