Sikkerhetskopiering og gjenoppretting: derfor er det viktig

Verden blir stadig mer digital, og sikkerhetskopiering og gjenoppretting er viktig både for bedrifter og hjemmebrukere

Den digitale verden har utvidet seg stort de siste tiårene, spesielt etter at internett ble tilgjengelig over hele verden. Datamaskiner er nå en stor del av livet vårt, og data som lagres på dem øker eksponentielt. Dette inkluderer viktige dokumenter, bilder, prosjekter og mye mer. Noen bedrifter og selskaper har fortsatt papirkopier av viktige dokumenter, men de fleste opererer nå digitalt.

Sikkerhetskopiering er svært viktig for bedrifter, som rett og slett kan gå under hvis de blir utsatt for et nettangrep uten at de har slike systemer på plass. Sikkerhetskopiering og muligheten til å gjenopprette systemet er også viktig for hjemmebrukere, ettersom personlige bilder, jobbfiler og annen viktig data kan forsvinne på et øyeblikk.

Hva er sikkerhetskopiering og gjenoppretting?

I IT-bransjen beskrives sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprosessen som en kombinasjon av teknologier og praksiser som gjør det mulig å lage kopier av viktige data i løpet av forhåndsbestemte tidsperioder. Sikkerhetskopier kan forhindre permanent tap av data og eliminere gjenopprettingskostnader ved uhell, menneskelige feil eller nettangrep.

Det er gjerne stort fokus på sikkerhetskopiering og gjenoppretting i store bedrifter, og det brukes mye ressurser på nettopp dette. Sikkerhetskopiering og gjenoppretting blant hjemmebrukere er mye mindre komplekse prosesser.

File types

Datatap kan oppstå av mange ulike grunner

For å forstå hvorfor sikkerhetskopiering og gjenoppretting er viktig, er det nødvendig å vite hvordan datatap kan oppstå. I mange tilfeller er ikke hjemmebrukere klar over at informasjonen deres kan forsvinne på et øyeblikk. Det er derfor viktig å vite hvordan data kan forsvinne for å forstå hvorfor sikkerhetskopiering og gjenoppretting er så viktig.

Enhets- og maskinvaresvikt

Maskinvaresvikt er en av de vanligste grunnene til at du kan miste tilgang til filene dine, og dette utgjør mer enn 40 % av tilfellene. En sviktende harddisk eller annen disk kan føre til tap av all data. Informasjonen på slike enheter kan ofte gjenopprettes hvis disken repareres, men maskinvaresvikten kan også være kritisk, slik at dataene er tapt for godt.

Malware-angrep

Malware er en type programvare som er utviklet av nettkriminelle for å utføre ondsinnede aktiviteter. I de fleste tilfeller, brukes infeksjoner som fjernaksess-trojanere (RAT), ransomware, spyware og mange andre for å stjele sensitive opplysninger, bruke verten til å sende ut søppelpost, injisere annen malware og utføre andre ondsinnede aktiviteter. Disse infeksjonene fører sjelden til tap av personlige filer, men feil i malware-koden kan resultere i datatap.

Ransomware infection

Menneskelig feil

Alle gjør feil, uansett hvor forsiktig man er. I slike situasjoner gjelder det å sette sin lit til teknologi som hjelper oss med å unngå de negative konsekvensene av slike feil. Den beste måten for å sikre at viktige filer er trygge, er ved å gjenopprette dem fra sikkerhetskopier. Slik informasjon kan nemlig gjenopprettes selv om enheten i utgangspunktet er ødelagt.

Tyveri

Alle kan bli rammet av tyveri, uavhengig av hvor de bor (selv om noen selvsagt er mindre utsatt for slik kriminalitet). Bærbare datamaskiner, nettbrett og telefoner blir gjerne stjålet ettersom de er bærbare og ofte blir tatt med på steder som tog, kafeer osv. Disse enhetene er tross alt designet for å være lette å ta med, og er dermed også lette å stjele.

Naturkatastrofer

Ekstreme naturkatastrofer som orkaner, tornadoer, jordskjelv og vulkanutbrudd kan forårsake ødeleggelse av maskinvare. I tillegg har vi mer vanlige situasjoner, som endringer i temperaturen eller oversvømmelse, som også kan forårsake store skader. I tillegg har vi branner, elektrisk overspenning, vannrørsbrudd og andre problemer som potensielt kan ødelegge datamaskinen for godt.

Fysisk eller virtuell sikkerhetskopi? Begge har fordeler og ulemper

Sikkerhetskopier er ofte lite effektive når de lagres på samme medium, ettersom de kan svikte når som helst. Lagring av sikkerhetskopier på samme plattform er generelt sett mye mindre effektivt. Ved et ransomware-angrep vil for eksempel sikkerhetskopier som er lagret på en tilkoblet harddisk resultere i at også sikkerhetskopiene krypteres. Dermed er sikkerhetskopiene verdiløse, ettersom malware-programmet infiserer alle tilkoblede servere og nettverk.

Maskinvare kan brukes til sikkerhetskopier

Backup files

Det finnes utallige måter for å sikkerhetskopiere og gjenopprette data. Sikkerhetskopier bør lagres på et annet medium enn originalfilene. Du kan bruke en maskinvareenhet, for eksempel:

 • Harddisk (HDD)
 • SSD-disk (SSD)
 • Ekstern harddisk
 • USB-disk
 • DVD/CD
 • NAS-enheter (Network Attached Storage)

Husk bare å koble enheten fra systemet så snart du har sikkerhetskopiert dataene. På denne måten skiller du sikkerhetskopiene fra originalfilene, i tilfelle uforutsette omstendigheter.

Ekstern lagring er perfekt for sikkerhetskopier

Når det gjelder skybaserte sikkerhetskopier, er det viktig å være oppmerksom på at det er best å velge en pålitelig tjeneste. Data er gjerne ekstremt verdifulle, og hvis de lagres feil, kan de bli stjålet eller til og med solgt til tredjeparter. I tillegg til skylagring, finnes det også andre medier på nettet som kan brukes til sikkerhetskopiering. Du kan for eksempel bruke e-postkontoen din til å lagre filer, selv om denne metoden ikke er spesielt effektiv.

Cloud backup

Har du ingen sikkerhetskopier? Bruk et gjenopprettingsprogram

Sikkerhetskopiering er svært viktig, ettersom det kan hjelpe brukere med å gjenopprette verdifulle filer. Hvis slike sikkerhetskopier mangler, finnes det likevel flere metoder som kan brukes til å gjenopprette data. Denne prosessen avhenger av hvordan du mistet filene dine. I noen tilfeller kan til og med ransomware-krypterte filer gjenopprettes av gjenopprettingsverktøy.

Data Recovery Pro

Data som lagres på datamaskinen din befinner seg på bestemte steder på harddisken. Når det gis en beskjed om å slette en bestemt fil, frigis en viss mengde diskplass til annet bruk. Disse filene slettes imidlertid ikke fra disken umiddelbart.

Filinnholdet forblir på systemet helt til ny data skrives over det. Dermed kan gjenopprettingsprogrammer gjenopprette kopier av data fra disken. Harddisker og andre lagringsenheter bør derfor ikke brukes til å lagre ny data før de tapte filene er gjenopprettet.

Data Recovery Pro er en av de beste gjenopprettingsløsningene på markedet. Programmet tar ikke mye plass, og det er svært enkelt å forstå. Det hjelper deg med å gjenopprette videoer, bilder, musikk, arkiver, dokumenter, databaser og alle andre filtyper som er tapt eller slettet ved et uhell.

Andre funksjoner i Data Recovery Pro:

 • Gjenoppretter data fra eksterne disker, som USB-enheter eller iPod;
 • Gjenoppretter e-poster og vedlegg som er slettet eller tapt;
 • Gjenoppretter filer fra formaterte eller partisjonerte disker;
 • Veileder deg gjennom filgjenopprettingsprosessen;
 • Støtter søk med nøkkelord;
 • Forhåndsviser skanneresultater, som videoer eller musikkfiler;
 • Kan av og til brukes til å gjenopprette kryptert data.

Data Recovery Pro

ShadowExplorer

Siden Windows Vista, har Microsoft implementert en ny, automatisk, sikkerhetskopieringsfunksjon kalt Shadow Volume Copies. Merk at denne funksjonen kun fungerer hvis systemgjenoppretting er aktivert. Denne funksjonen sørger for at filer lagres automatisk i bakgrunnen av Windows-systemet ditt. Det innebygde verktøyet som gir tilgang til disse sikkerhetskopiene er ikke brukervennlig i det heletatt, og hver fil må gjenopprettes individuelt. Det er med andre ord svært lite effektivt!

I slike situasjoner, kan du bruke programmer som ShadowExplorer. Dette programmet får tilgang til skyggekopier på en brukervennlig måte, og gir deg muligheten til å bla gjennom ulike versjoner av filene, uten begrensninger. Denne teknologien er ikke et alternativ til vanlige sikkerhetskopier, men den kan i enkelte tilfeller redde situasjonen.

Shadow Copies and ShadowExplorer are in no way a replacement for regular backups! This is very important and can't be stressed enough. A Shadow Copy is kept on the same disc as the original data. In case of a disc failure all data is lost, including the Shadow Copies. ShadowExplorer is a good addition to regular backups, but not a replacement.

Om forfatteren
Julie Splinters
Julie Splinters - Spesialist på fjerning av malware

Julie Splinters er nyhetsredaktør hos viruset.no. Hun har bachelorgrad i engelsk filosofi, men interessen hennes for Japan har dessuten motivert henne til å

Kontakt Julie Splinters
Om selskapet Esolutions

På andre språk