Publiser innhold hos viruset.no

Oppdatert

Har du noe å dele med nettsamfunnet? Få artikkelen din publisert hos viruset.no! 

Submit an article

Viruset.no er en respektabel nyhetsside som primært fokuserer på emnene nettsikkerhet, personvern, og de nyeste malware-trendene og -tendensene. Vår hovedmål er å holde nettsamfunnet oppdatert på alle utfordringene den virtuelle verden presenterer daglig. Vi tar gjerne i mot artikler om disse temaene.

Det er viktig å være klar over at viruset.no ikke er en sosial nyhetsside, og alt brukergenerert innhold vi mottar gjennomgås av vår redaksjon. Våre ansatte forbeholder seg retten til å endre, formatere, redigere, supplere eller forkorte innlegg i henhold til interne regler og reguleringer.

Krav til artikkelen din

Requirements for the article

Det finnes noen retningslinjer som må følges når det gjelder innhold, tekstkvalitet, artikkelstruktur og bilder.

1. Valg av emne

Det er innsenderens ansvar å sjekke at alle kilder som benyttes er legitime. Unngå falske nyheter, ettersom artikler med slikt innhold blir forkastet. Før du sender inn artikkelen bør du dessuten sørge for at det ikke allerede er publisert artikler om det samme emnet på nettsiden.

Den innsendte artikkelen kan bli fremhevet på nettsiden kun hvis den inneholder ny og relevant informasjon. Ved å søke med tilknyttede nøkkelord i nettsidens interne søkemotor vil du finne informasjon vi allerede har publisert.

VIKTIG: vi godtar kun originalt innhold: 

  • Vi forkaster plagiert innhold, samt tekst som er manipulert på andre måter.
  • Hvis du siterer andre tekster, bes du om å inkludere nøyaktige referanser til forfatteren og tittelen på verket du har brukt (inkluder minst 5).
  • Den samme artikkelen må ikke sendes inn eller inkluderes i andre journaler.
  • Vi tillater kun følgelenker i artikler med topp kvalitet. Plagiert innhold kan bli blokkert for alltid.

2. Forberede teksten

Artikkelen bør bestå av minst 500 ord. Vennligst sørg for at du formulerer en flytende, brukervennlig tekst som følger grammatiske, syntaktiske og semantiske språkregler. Bruk en formell tone og vær konsekvent gjennom hele teksten.

Mindre feil er ok, men vi ber om at du benytter et korrekturverktøy for å forbedre kvaliteten og lesbarheten av oppføringen i så stor grad som mulig.

3. Artikkelens struktur

Hold deg til en grunnleggende artikkelstruktur: 

  • introduksjon;
  • hoveddel;
  • konklusjon.

Sørg for at teksten din både er sammenhengende og logisk oppbygget. Ved å dele opp teksten i avsnitt er det enklere å fremme ideene og tankene dine, og det gjør det dessuten raskere for oss å evaluere teksten din.

4. Legge til bilder

Du oppfordres til å illustrere teksten med bilder. Bildene må være originale og skalert til forholdet 16:9. Brudd på opphavsrett tillates ikke.

N.B.: Vi godtar også informasjonsgrafikk, hvis du ønsker å presentere teksten din med et mer visuelt medium.

Generelle regler og hvordan innsendingen skal foregå

Alle bidrag skal sendes til [email protected]. Avhengig av brukeraktiviteten, tar det oss normalt inntil 10 virkedager å se gjennom artiklene. Hvis artikkelen velges ut for publisering, sender vi en bekreftelse til e-postadressen artikkelen ble sendt fra. Hvis du ikke har hørt fra oss innen to uker, står du fritt til å publisere teksten din andre steder. 

VIKTIG: Vi har strenge retningslinjer for follow/nofollow-lenker. Hvis du ønsker at vi inkluderer follow-lenker i ressursen din må du være en aktiv skribent og sende inn MINST 2 artikler hver måned. Etter en måneds inaktivitet, vil lenkene automatisk gjøres om til nofollow-lenker. Vi nevner for ordens skyld at vi også kan komme til å gjøre dette manuelt hvis vi oppdager gjentagende plagiarisme i ressursene du sender inn.

Vi forventer også at du er et aktivt medlem av nettsamfunnet hos viruset.no, det vil si at du oppretter en brukerprofil med bilde av deg selv, ekte navn og en kort biografi. Vi tar nettsikkerhet på det største alvor, og vi ønsker at bidragsyterne våre også gjør det.